CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Để cho quý khách thuận tiện hơn quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng .và có quyền quyết định có nhận hàng hay không sau khi xem xét kỹ sản phẩm (quý khách được quyền kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán)